نیروگاه های بادی

  • نیروگاه بادی منجیل ظرفیت : 100.3 مگاوات محل احداث : منجیل - گیلان سال بهره برداری : 1370