اخبار و اطلاعات

کشاورزی در حال نابود کردن کامل منابع آبی ایران است

یک دهه پیش، رخداد عجیبی در عربستان اتفاق افتاد؛ چشمه‌های آب گرم باستانی رو به خشکی نهاد. این چشمه‌ها، واحه‌های باشکوهی را تغذیه می‌کردند که قرآن و انجیل آنها را به تصویر کشیده بودند و با ناپدید شدن آب، این باغهای سبز تبدیل به تلی از ماسه‌های روان شدند. در بیشتر بخوانید