تازه های تکنولوژی

SMA از اینورترهای سازگار با پاور وال (powerwall) خود رونمایی کرد.

برای دارندگان یک سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه بسار خوشایند است تا ضمن تولید و فروش برق به شبکه بتوانند از بانک باتری یا پاوروال ها برای سیستم خود استفاده کنند تا ضمن بهره مندی از مزایای اقتصادی فروش انرژی به شرکت برق ، در زمان قطعی برق شبکه ، بیشتر بخوانید