اخبار و اطلاعات

اولین نیروگاه خورشیدی استان خراسان جنوبی به ظرفیت ۱۰ مگاوات به بهره برداری رسید

به گزارش روابط عمومی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا):اولین نیروگاه خورشیدی استان خراسان جنوبی به ظرفیت ۱۰مگاوات توسط شرکت آفتاب تابان کویر پارت در شهرستان خوسف  استان خراسان جنوبی احداث و به بهره برداری رسید. برای احداث این نیروگاه خورشیدی مجموعا ۱۲۰ نفر طی ۶۷ روز بیشتر بخوانید