مطالب کاربردی

کاهش ضریب قدرت در شبکه های توزیع برق دارای نیروگاههای فتوولتائیک

نیروگاه های فتوولتائیک به عنوان یک منبع انرژی پایدار ، در دسترس و بدون آلایندگی به سرعت در حال توسعه می باشند . فقط در سال ۲۰۱۷ میزان ۶۷۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید فتوولتائیک در چین احداث شده است. در ایران نیز به دلیل پتانسیل خوب خورشید ، توسعه این نیروگاه بیشتر بخوانید