نیروگاه های زیست توده

  • نیروگاه زیست توده شهرداری مشهد ظرفیت : 0.6 مگاوات محل احداث » مشهد سال بهره برداری : 1388