ویدئوهای آموزشی

 از مهمترین ترین مشکلات حین بهره برداری نیروگاه های فتوولتائیک نشست آلودگی های جزئی بر سطح پنل ها و ایجاد سایه ناقص می باشد. هر چند میزان سایه ایجاد شده بسیار کوچک می باشد ، اما عدم رسیدن نور به محل سایه دار منجر به ایجاد نقطه داغ در سطح پنل شده و نهایتا باعث معیوب شدن آن و همچنین افت راندمان نیروگاه می شود. در نیروگاه های بزرگ که از تعداد زیادی پنل فتوولتائیک استفاده کرده اند، بررسی این مشکل به صورت غیر مکانیزه امکان پذیر نبوده ضمن اینکه با خطای انسانی بالایی همراه خواهد بود. برای این منظور از دوربین های ترموویژنی که بر روی پهباد سوار شده اند استفاده شده و  نقاط آلوده که دارای دمای بالاتری می باشند شناسایی می شود.

بررسی و اعمال تنظیمات صحیح پارامترهای شبکه  در زمان نصب از مهمترین موارد بهره برداری اینوتر های SMA می باشد. برای این منظور پس از اتصال اینورتر شبکه ،  از طریق کابل Speedwire اینورتر را به کامپیوتر متصل کرده و با استفاده از نرم افزار Sunny Explorer نسبت به اعمال تنظیمات صحیح اقدام نمایید. در صورت تاخیر در اعمال تنظیمات شبکه ، اینورتر از شبکه قطع شده  و اتصال مجدد آن به شبکه نیازمند تدابیر  پرهزینه و صرف زمان زیاد خواهد بود.درنرم افزارPVsyst برخی مکان های جغرافیایی به طور پیش فرض وجود دارند.چنانچه قصد طراحی یک نیروگاه خورشیدی در این نرم افزار را دارید و سایت مورد نظر درلیست وجود ندارد ،ابتدا نسبت به ایجاد سایت جدید اقدام نموده و سپس نسبت به طراحی نیروگاه اقدام نمایید.