محاسبه ضریب تعدیل در صورتحساب نیروگاه های فتوولتائیک متصل به شبکه

منتشر شده بوسیله مجتبی رفیعی در

یکی از مهمترین پارامترها در محاسبات صورتحساب انرژی تولیدی نیروگاه های فتوولتائیک ضریب تعدیل می باشد . با توجه به ماهیت بلند مدت قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه های فتوولتائیک ، برای حفظ ارزش ریالی بهای انرژی در طول دوره قرارداد ، سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهینه سازی مصرف انرژی (ساتبا ) اقدام به معرفی ضریب تعدیل نموده است. در هر دوره پرداخت صورتحساب نیروگاه های فتوولتائیک ، این ضریب بر مبنای تغییرات دو شاخص مهم ارز و تورم محاسبه شده و در نهایت در قیمت پایه قرارداد اعمال می گردد. محاسبه ضریب تعدیل بر مبنای فرمول ذیل انجام می شود :

 α ضریبی بین ۰٫۱۵ تا ۰٫۳ بوده که در زمان عقد قرار داد توسط مالک نیروگاه ارائه می شود. هر چه ضریب α نزدیک به عدد ۰٫۱۵ انتخاب شود تغییرات بخش ارزی ( قسمت دوم ) بیشتر و تغییرات قسمت تورمی ( بخش اول ) کمتر می شود و با انتخاب ضرایب α نزدیک به عدد ۰٫۳ این موضوع برعکس می گردد. مرجع اعلام نرخ های فوق بانک مرکزی بوده و این مقادیر در هر دوره پرداخت صورتحساب محاسبه و اعلام می گردد. 

 

 
دسته بندی ها : مطالب کاربردی

مجتبی رفیعی

مجتبی رفیعی

کارشناس ارشد مهندسی برق . مشاور و طراح نیروگاه های خورشیدی و بهینه سازی مصرف انرژِی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *