آموزش تصویری ثبت اینورترهای SMA در Sunnyportal

یکی از قابلیت های کلیدی اینورترهای SMA امکان مانیتورینگ آنها از طریق پورتال این کمپانی می باشد. مخصوصا از آنجاییکه در سالهای اخیر SMA برای کاهش قیمت تمام شده اینورترهای خود اقدام به حذف مانیتور اینورترها کرده است ، تنها راه مشاهده میزان تولید و همچنین عملکرد اینورتر از طریق بیشتر بخوانید…