عیب‌یابی اینورترهای SMA با استفاده از شناسایی کدهای کلیدی خطا

طی چند سال اخیر به دلیل طرح های حمایتی وزارت نیرو در خصوص خرید انرژی تولیدی نیروگاه های خورشیدی ، تعداد این نیروگاه ها که دارای قرارداد خرید تضمینی برق می باشند به صورت چشمگیری افزایش یافته است. نیروگاه های متصل به شبکه کوچک با ظرفیت کمتر از ۱۰۰ کیلوات بیشتر بخوانید…