مکان صحیح اینورتر در نیروگاه های فتوولتائیک مقیاس کوچک

در یک نیروگاه  خورشیدی  متصل به شبکه (On-Grid) یا جدا از شبکه (off-Grid)، اینورترها دارای نقش کلیدی و حیاتی می باشند. در واقع تبدیل جریان تولیدی DC پنل ها به ولتاژ مناسب برای استفاده در کاربردهای صنعتی، خانگی و تجاری، از اینورترها استفاده میشود. اینورترها جریان تولیدی پنل‌ها را در بیشتر بخوانید…

 
error: محتوا در برابر کپی محافظت شده است