نحوه محاسبه حداقل فاصله مجاز بین رشته پنل ها

نوشته شده توسط مجتبی رفیعی |

در نیروگاه های خورشیدی که در آنها رشته پنل ها به صورت سری و پشت سر هم قرار می گیرند، تعیین حداقل فاصله مجاز بین رشته ها در راستای جلوگیری از ایجاد سایه رشته پنل های جلویی بر سطح رشته پنل های پشتی بسیار مهم و حیاتی می باشد. عدم تعیین فاصله بهینه در صورتیکه منجر به کاهش فاصله شود باعث سایه افکنی بر روی پنل ها و در نتیجه افت راندمان تولید انرژی  نیروگاه می شود و در صورتیکه عدم تعیین مقدار فاصله بهینه منجر به افزایش فاصله رشته پنل ها شود  کاهش ظرفیت اسمی نیروگاه را در پی خواهد شد. به همین دلیل بسیار ضروریست این فاصله به صورت بهنیه و بر مبنای موقعیت مکانی نیروگاه و زاویه نصب پنل ها تعیین شده تا هم حداکثر ظرفیت ممکن نیروگاه و هم حداکثر راندمان تولیدی به صورت توامان حاصل شود. 

 برای یک نیروگاه فتوولتائیک متشکل از چندین رشته پنل که رشته ها به موازات یکدیگر نصب شده اند حداقل فاصله مجاز بین رشته ها از رابطه ذیل تعیین می شود. 

D=sin(α+θ)×H/Sin(α)

که در این رابطه θ زاویه نصب پنل ها نسبت به سطح افق بوده و α به عرض جغرافیایی و ارتفاع تابش محل نصب پنل ها بستگی داشته و برای تعیین آنها از نمودارهای خط سیر خورشید مانند شکل ذیل استفاده می شود. محور افقی آزیموث و محور عمودی مقادیر α را بر حسب تابعی از آزیموث ، ساعت در شبانه روز و روز سال نمایش می دهد. در این شکل ۷ محور این مقادیر را برای ۷ روز سال نمایش داده است. برای بهترین بازدهی تولید انرژی توصیه می شود نمودار مایل ترین روز سال که  مربوط به ۲۲ دسامبر (نمودار شماره ۷ ) می باشد در بازه زمانی ۱۰ الی ۱۱ صبح برای تعیین α انتخاب شود. پس از تعیین α و قراردادن در رابطه فوق ، فاصله D محاسبه می شود.

 
دسته بندی ها : مطالب کاربردی

مجتبی رفیعی

مجتبی رفیعی

کارشناس ارشد مهندسی برق . مشاور و طراح نیروگاه های خورشیدی و بهینه سازی مصرف انرژِی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: محتوا در برابر کپی محافظت شده است